Att arbeta ergonomiskt

Att arbeta ergonomiskt blir allt viktigare för oss i arbetslivet, förslitningsskador visar på att vi måste göra något åt våra arbetsplatser.

Vissa yrken kan vara mer utsatta än andra men i slutändan så är vår arbetsmiljö så viktig för att vi ska orka med vårt dagliga arbete. Kan man förändra arbetsredskap och den miljön vi arbetar i så kan det hjälpa många att må bättre. Det är viktigt hur vi har det på våra arbetsplatser oavsett om vi sitter i en skogsmaskin eller jobbar inom vården.

Just ergonomi är viktigt då det rör både miljön och de redskap vi använder oss av, det är både på det fysiska planet likaväl som på det psykologiska. Hur vi tar till oss den arbetsmiljö vi sitter. Sitter vi på kontor så kanske vi inte rör oss tillräckligt utan blir stillasittande större delen av dagen. Det är viktigt att man sitter rätt och har rätt höjd på stol, skärm och annat som kan ställa till det för oss.

Det är av vikt att man tänker ergonomiskt även inom andra arbetsområden, vi nämnde skogsmaskinförare tidigare i artikeln och lika väl som du arbetar på ett bygge eller annan fysiskt krävande arbetsplats så kan det krävas att man anpassar sig efter typen av arbete som ska utföras, försöka förebygga att onödiga belastningar sker och i slutändan att olyckor sker.