Få rätt kunskap

HLR

Mycket som vi håller på med idag kräver en viss kunskap och visst vi lär oss hela livet om olika saker och ting. Framförallt lär vi om oss själva hur vi mår och vad vi ska göra om vi måste förändra något så vi kan må bättre.

En del måste man gå utbildning för att kunna utföra då det kan vara svårt att på egen hand lära sig. Hjärt- lungräddning är en sak som egentligen alla bord lära sig och HLR-hjälpen har utbildningar inom området. Både för privatpersoner och företag, ett mycket bra initiativ att man kan få utbilda sig i något som kan rädda liv. Att ha den kunskapen är bara fördelar, både i privatlivet och i arbete.

Det kan vara så att man fick en utbildning i unga år och att man tycker att man har glömt en del och vill återuppliva sina kunskaper inom HLR. Man kan också tycka att de flesta arbetsplatser borde skicka en eller några på en HLR utbildning så att det finns den kunskapen inom företaget.

Om man redan i unga år lär sig grunderna så finns det stora förutsättningar för framtiden, enligt finska YLE Nyheter så behövs det en ny generation som behärskar hjärt- lungräddning.

Vi behöver en ny generation som behärskar hjärt- och lungräddning. Det säger professor Maaret Castrén

Många kan få hjälp om det finns människor i vår omgivning som får lära sig och bär med sig den kunskapen genom livet. Och att vidareutbilda sig allt eftersom åren går.