Lär dig hjärt-lungräddning

HjärtaAllt fler drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och det har också blivit den allra vanligaste dödsorsaken i Sverige. Därför är det viktigt att alla vet hur man utför grundläggande hjärt-lungräddning. En lyckad hjärt-lungräddning kan rädda livet på den som drabbats. Genom hjärt-lungräddningen kan man hålla hjärtat igång och på så sätt minska risken för syrebrist i hjärnan. Syrebrist i hjärnan kan leda till hjärnskador. På 1177 kan du läsa mer om hjärt-lungräddning.

Hur gör man?

Det bästa är förstås om du går en första hjälpen-utbildning
där du får öva praktiskt på att utföra hjärt-lungräddning. Du får då, under ledning av en instruktör, öva på att utföra hjärtkompressioner och mun-mot-munandning på en särskild docka. Du får också lära dig mer om hur du bedömer olika situationer, hur du placerar den drabbade i stabilt sidoläge och annat du måste veta för att kunna utföra hjärt-lungräddning på ett säkert och effektivt sätt.

Det första du bör göra är att ringa 112. Du bör också försöka bedöma hur situationen är; andas den drabbade, är denne vaken osv. Om personen inte andas alls eller inte andas normalt ska man utföra hjärt-lungräddning. Om personen andas på ett normalt sätt kan det bero på något annat än ett hjärtstopp. Du bör då ringa 112 och vänta tillsammans med den drabbade som du placerat i stabilt sidoläge. För att utföra hjärt-lungräddning lägger du personen i ryggläge och utför först hjärtkompressioner genom att placera dina händer på den drabbades bröst och trycka neråt ca 30 gånger ganska snabbt och hårt. Utför sedan mun-mot-mun-metoden två andetag, för att sedan åter upprepa 30 hjärtkompressioner. Fortsätt med detta tills dess att ambulans kommer till platsen.