Rehab och träning

Rehabilitering, eller rehab som vi så ofta kallar det, är något som ofta görs efter någon drabbats av en skada. Allt från stora till små skador kan kräva rehab i en form eller annan och då muskler och leder är involverade är det i stort sett alltid träning som ligger på schemat.

Enda gången en skada blir bättre av att bara vila är benbrott. Men även då kan det vara positivt att träna för att hålla igång blodflödet då det absolut hjälper läkningen.

Träning är dock något som måste överses av en sjukgymnast eller liknande som kan ta fram skade- och personanpassade program. Även när en skada är lokaliserad på ett relativt litet område och kanske bara drabbat en enskild muskel eller led är det viktigt att tänka på hur den samarbetar med muskler och leder runtomkring.

Det kan också vara fallet att om den drabbade utövar en viss sport eller idrott kan detta behövas tas i åtanke för upplägget att rehabträningen. Två personer med samma skada kan därför ordineras väldigt olika övningar för att ges bästa möjliga chans att komma tillbaka snabbt och återställd.

För att detta ska vara möjligt kan ibland en del livsstilsförändringar krävas. En person som exempelvis tränar väldigt lite eller inte alls innan skadan kan behöva en mer allomfattande träningsprogram som bygger upp kroppen i stort för att undvika fler skador i framtiden.

Även efter själva rehabiliteringen är det viktigt att vara medveten om risken för återfall. Det finns en del hjälpmedel som kan användas för att skydda en del utsatta kroppsdelar.

Tänk dock på att endast gå tillbaka till ordinarie träningsformer efter godkännande från sjukgymnast eller annan specialist. Anpassningen av träningen görs av väldigt bra anledningar och är menad att bygga upp kroppen så pass mycket igen att det är så nära som möjligt stadiet innan skadan skedde.