Sjukgymnastik

Sjukgymnastik, eller fysioterapi som namnet ändrades till 2014, är ett yrke med fokus på att förebygga skador samt behandla de skador som uppkommer. Fysioterapeuter finns bland annat på hälsocentraler, sjukhus, inom hemsjukvården och på äldreboenden. Yrkesgruppen har ofta ett tätt samarbete med andra yrkesroller som exempelvis arbetsterapeuter.

Det förebyggande arbetet handlar mycket om att visa på arbetsställningar, hur man ska använda sina muskler på rätt sätt samt övningar som motverkar förslitningsskador. Många större företag har därför egna fysioterapeuter anställda för att de ska kunna arbeta med företagets personal och därmed minska risken för längre sjukskrivningar.

När det kommer till de behandlande insatserna handlar det först om att undersöka och hitta vad smärtan beror på för orsaker. Därefter ges ofta träningsprogram för att bygga upp muskler, eller på annat sätt underlätta för det område som smärtar.

En fysioterapeut arbetar både på individnivå och gruppnivå där arbetet hela tiden är salutogent. Fokus ligger därmed på det som är friskt hos individen och att utveckla och bygga upp dessa delar. På gruppnivå kan exempelvis gruppövningar genomföras så som vattengympa och andra liknande träningsformer.

Det finns även de som väljer att jobba på ett större övergripande plan med fokus på folkhälsa. Detta genom forskning, utbildning och föreläsningar. Dessa går ofta under namnet folkhälsoplanerare även om de är fysioterapeut i grunden. De flesta fysioterapeuter hittas däremot inom landsting och kommuner samt hos privata aktörer med samma inriktning.