Sundhet inifrån och ut

feel-good

Det pratas oftast om hur viktigt det är med fysisk träning för ens välmående. Men något som tas upp desto mindre är vikten av att ta hand om sitt inre lika väl som sitt yttre. Det är ibland till och med viktigare att hantera sin psykiska hälsa än sin fysiska då sundheten lyser inifrån och ut.

Eftersom livet är en salig blandning av olika känslointryck och uppfattningar så måste dessa tas hand om på ett hälsosamt sätt. För att inte hamna i en dålig spiral av negativa känslor och tankar så rekommenderas det att gå i samtalsterapi. Att söka hjälp i form av terapi har länge varit något tabubelagt, men nu för tiden är det fler och fler som söker sig till samtalsterapi för att jobba på sitt psykiska välmående. Vare sig man lider av ångest, depression, dålig självkänsla eller helt enkelt bara behöver någon att prata av sig med för att hitta ett hälsosammare sätt att ta sig an sina känslor och tankar så är samtalsterapi det bästa alternativet. Det finns ju en mängd olika metoder för att hantera livets påfrestningar så som mindfulness, kognitiv beteende terapi och så vidare. För att ta reda på vad som skulle hjälpa just dig så bör man kontakta professionella inom området.

I många fall så handlar ens psykiska mående om ens självkänsla, vilket kan påverka många aspekter i ens liv. Har man en låg självkänsla så blir det enklare att gräva ner sig i jobbiga situationer och känna skam, vilket påverkar ens livskvalité och välbefinnande. Men självkänslan går att träna upp, precis som att träna upp sina fysiska muskler kan man även träna upp sin självkänsla och sitt självförtroende. När man trivs med sig själv och sin omgivning så kan det vara enklare att motivera sig själv att börja röra på sig mer och på så sätt bli sundare på både insidan och utsidan.