Vikten av rätt skor vid löpning

En av de viktigaste sakerna för en löpare är skorna. Fötterna och knäna är de huvudsakliga kroppsdelarna i denna träningsform och därför även de vanligaste problemområdena. Valet av skorna kan vara avgörande för hur väl man kan undvika många olika skador.

Löpning är en träningsform med en relativ hög skadefrekvens. Personer som regelbundet ägnar sig åt löpning och även deltar i långdistanslöpning emellanåt, har en årlig skadefrekvens mellan 37-56 %. Medan uppgifter på hur många av dessa uppstått genom användandet av opassande eller utslitna skor inte riktigt finns i någon heltäckande utsträckning, finns det tillräckligt mycket som tyder på att skorna kan hjälpa eller stjälpa en löpare.

När man först börjar med löpning är det viktigt att få hjälp att analysera löpstilen och se hur ens löpsteg ser ut, både med och utan löparskor. Kan man ta med sig ett par gamla skor kan en kunnig person även se hur dessa slitits och därmed veta hur man fördelar vikten vid användning. Har man denna information kan man sedan lätt välja en onlinebutik i framtiden.

Man brukar dela in löpstil i fyra olika koncept:

  • Supination – detta är när foten sätts ned med utsidan av hälen och fortsätter längst utsidan av foten under rullningen ända fram till frånskjutet.
  • Neutral – i ett neutralt löpsteg sätts foten ned med utsidan av hälen men att den vinklas lätt inåt under rullningen.
  • Överpronation – överpronation kan vara lätt, måttlig eller kraftig. Detta betyder att foten vinklas mer och mer inåt under rullningen och kräver allt från ett lätt till ett kraftigt pronationsstöd för att balanseras.

Skor finns för alla olika sorters löpstilar och genom att använda rätt typ för ens löpstil minskar man risken för överbelastningsskador i hälsenorna, knän och höfter.